Dr. Kun József ügyvéd

"A jog egy eszköz, melyet hittel és tisztességgel kell alkalmazni."

Tevékenységem

A tevékenységi körömbe tartozik

 • a) a polgári jog területén:
  • adásvételi, bérleti és csereszerződések valamint megbízási és vállalkozási típusú szerződések szerkesztése, ellenjegyzése;
  • egyéb okiratok, nyilatkozatok és beadványok szerkesztése gazdasági társaságok és magánszemélyek számára;
  • gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok és egyéb jogi személyek alapításának teljes körű jogi ügyintézése, bejegyzett társaságok adatainak módosítása, ezzel kapcsolatos cégbírósági eljárásban történő képviselet;
  • magánszemélyek és gazdasági társaságok követelésének érvényesítésére irányuló jogi képviselet, amelybe beletartozik peren kívüli eljárás megszervezése, koordinálása, a pert megelőző képviselet, a követeléssel kapcsolatos perindítás és az ilyen típusú eljárásokban történő jogi képviseletet;
  • polgári peres eljárások során perbeli képviselet ellátása magánszemélyek illetve gazdasági társaságok számára;
  • gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok és egyéb jogi személyek részére, megbízáson alapuló „jogtanácsosi" tevékenység folytatása;
  • jogi tanácsadás;
 • b) büntetőjog területén:
  • büntetőügyekben terhelti (gyanúsított, vádlott) képviselet;
  • bűncselekmények sértettjeinek képviselete;
  • jogi tanácsadás.

A felsoroltakon kívül angol nyelvű jogi levelezés és szakfordítást is vállalok, valamint rendelkezem elektronikus aláírással és letéti számlával is.