Dr. Kun József ügyvéd

"A jog egy eszköz, melyet hittel és tisztességgel kell alkalmazni."

Díjszabás, ügyintézés

Mivel minden ügy egyedi, így csak az ügyfél igényének megismerését követően lehet az elvégzendő munka nagyságát és bonyolultságát felmérni, ezért konkrét díjszabást – jelenleg – nem áll módomban közölni. Az viszont tény, hogy az ügyvédi munkadíjam minden esetben az elvégzett (elvégzendő) munkához igazodik. A munkadíj összegét ÁFA nem terheli. Egyedi esetekben lehetőség van a részletekben történő teljesítésre is.

Az általános díjszabás alól kivétel a tanácsadási díjszabás, mert ezekben az esetekben az egyszerű ténybeli probléma megoldására, megoldhatóságára adott tanács (egy kérdés-egy válasz, néhány mondatos – 5-10 perces – párbeszéd, stb.) díjtalan. Minden egyéb esetben a tanácsadás díja 10.000.- Ft/óra.

Minden aktív és inaktív katonának, rendőrnek, katasztrófa-védelmisnek, büntetés-végrehajtásban dolgozónak 20 % kedvezményt biztosítok az ügyvédi munkadíjból.

Az ügyek intézése a beérkezés sorrendjében történik úgy, hogy minden ügyben legkésőbb 15 munkanapon belül az érdemi ügyintézés megindul. Ez alól kivétel az, ha azonnali intézkedést követel meg az ügy, vagy ha az ügyfél kéri a soronkívüliséget. Az ügyfél kérésére történő soronkívüliség díja az alapmunkadíj 30 %-a.

Az ügyfélfogadás rendje az, hogy elsőbbséget biztosítok azoknak, akik előre egyeztetett időpontban érkeznek. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy bejelentkezés nélkül ne fogadnék ügyfelet, de előfordulhat, hogy ilyen esetekben várakozni kell. A várakozás közben újságot olvashatnak, zenét hallgathatnak.