Dr. Kun József ügyvéd

"A jog egy eszköz, melyet hittel és tisztességgel kell alkalmazni."

Magamról

Sohasem készültem jogásznak, főleg nem ügyvédnek. Mindig is katona szerettem volna lenni, így 1993. augusztus 20-án honvédtiszti esküt tehettem. A szolgálatom során szükségessé vált a szakmai továbbképzésem, ezért a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen 1997-ben védelemgazdasági szakértői képesítést szereztem.

Az igazi váltás 1997-ben történt a szakmai életemben, mert a szolgálati érdek azt kívánta meg, hogy a gazdálkodási terület helyett a jogi és igazgatási területen dolgozzak tovább, ezért „parancsot" kaptam jogi végzettség megszerzésre is. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar elvégzését követően avattak fel az állam- és jogtudományok doktorává. 2009-ben tettem le a jogi szakvizsgáimat.

1997-től 2012 februárjáig különböző jogi beosztásokban dolgoztam a Magyar Honvédség állományában. A munkaköröm jogtanácsosi munkakörnek felelt meg. Főbb feladataim közé tartozott a jogi szakállomány vezetése, munkájuk koordinálása, a parancsok, intézkedések, valamint a parancsnok (munkáltató) egyéb egyedi döntéseinek jogi szempontú előkészítése. A munkáltatói és a munkavállalói jogok és érdekek érvényesülésének biztosítása is a feladatom volt, mint ahogyan a törvények, miniszteri rendeletek előkészítésében való aktív részvétel is. A munkáltató jogi képviselete bíróságok és más hivatalok egyéb hatóságok előtt volt az egyik legkedvesebb feladataim egyike. Aktívan részt kellett vennem a kártérítési, fegyelmi eljárások vizsgálataiban, a felelősségre vonás előkészítésében és a döntések végrehajtásában. A bűncselekmények nyomozása volt a másik kedvenc feladatom. Szerencsémre (mások sajnálatára) ebből igencsak nagy gyakorlatot szereztem....

2012 februárjában szűnt meg az aktív szolgálatom.

2012 áprilisától 2013 áprilisáig alkalmazott ügyvédként dolgoztam a Dr. Ungvári Ügyvédi Irodánál.

2013. április 02-tól vagyok a Debreceni Ügyvédi Kamara tagja, egyéni ügyvédként.

Bár sohasem készültem jogásznak, de az elmúlt 18 év alatt megismertem, elsajátítottam és megszerettem a jogtudomány területét. Életem és munkám összefonódott a katonai szolgálattal, így ez, az élet-, és jogszemléletemet is meghatározza, ami nem azt jelenti, hogy a munkában „sarkos" vagyok. Inkább azt, hogy kellően kreatív és fegyelmezett.